Forside

Program

Om presentasjonene

Kunsteriske innslag

Musikkteknologi i Bergen

Kontakt

 

Om musikkteknologidagene

Om BEK

Om BRAK

Om Griegakademiet

Om Musikkteknologidagene

Musikkteknologidagene er en årlig konferanse og et møteplass for representanter for undervisnings-og forskningsinstitusjoner, produksjonsmiljøer, kunstnere, forskere, studenter og andre interesserte som på ulike måter arbeider med musikkteknologi.

Musikkteknologi er et ekspanderende og tverrfaglig felt, som dekker bl.a. områder innen akustikk, informatikk, psykologi, lingvistikk, lyddesign, multimedia, lydteknikk, musikkproduksjon, musikkvitenskap, komposisjon, utøving, lydkunst, osv. De senere årene har vi sett en voldsom økning i interessen for musikkteknologi innen utdannings- og forskningsmiljøer, bedrifter og blant produsenter, musikere og kunstnere.

Årets konferanse skjer i samarbeid mellom BEK - Bergen senter for elektronisk kunst, BRAK - Bergens rockaktører og Griegakademiet, Institutt for musikk, (UiB). Dette er fjerde året at musikkteknologidagene arrangeres. Informasjon om tidligere konferanser er tilgjengelig her:

Musikkteknologidagene 2008 er støttet av Bergen kommune.