Forside

Program

Om presentasjonene

Kunsteriske innslag

Musikkteknologi i Bergen

Kontakt

 

Om musikkteknologidagene

Om BEK

Om BRAK

Om Griegakademiet

Kunstneriske innslag

Asbjørn Hollerud: When You hunger Number One

Hordaland kunstsenter 10. september 16:00 - 17:00

When You Hunger Number One

I debutantutstillingen til den bergensbaserte unge kunstneren Asbjørn Hollerud presses en allerede forflatet populærkultur enda flatere, før han strekker og drar i den for å skape sin romlige installasjon. Overveldende lys- og lydinntrykk møter deg når du runder hjørnet inn i utstillingssalen. I en fysisk diskusjon med seg selv forsøker han å utnytte potensialet som ligger i grafiske prosesser, samtidig som han reflekterer over sin egen bakgrunn som oppvokst i Japan. Et språksamfunn der det ikke finnes et ord som tilsvarer ’identitet’, og et samfunn der det er helt andre grenser mellom mennesker enn de vi kjenner.

Utstillingen er laget i samarbeid med BEK og er støttet av Norsk Kulturråd (Kunst og Ny Teknologi og Utstillingsstøtte til unge kunstnere i etableringsfasen), og Bergen Kommune.

Presentasjon av Lydgalleriet

Lydgalleriet 10. september kl. 20:00

Lydgalleriet i Bergen er etablert i felleskap av en gruppe komponister, kunstnere, musikere, lydkunstnere, teoretikere og kuratorer. Lydgalleriet viser internasjonal lydkunst og initierer lokale prosjekter. De siste årene har Lydgalleriet gjennomført flere prosjekter, bl.a. Sleppet som var en hovedsatsing under Grieg-jubileumet i 2007. Jørgen Larsson, leder ved Lydgalleriet, vil gi en kort presentasjon av virksomheten, før vi gjør oss klar for kunstneriske opplevelser på loftet, en av de mest særegne konsertarenaene i Bergen.

duo pantoMorf: Improvisasjon

Lydgalleriet 10. september kl. 21:00

pantoMorf

http://www.myspace.com/pantomorf

duo pantoMorf play electronic free impro. That is, we perform improvised electronic music as musicians, NOT looking like we check our email on stage. Our main rule is: if we take our hands away, the instruments go quiet. We use no fancy sensors or esoteric gestural controllers, but very basic stuff that we know well how to play. But we develop new ways of playing them, and – most important – new ways of mapping them to sound, using carefully designed sound engines that allows fingertip control, while retaining a vast sonic potential. Every sound relates to and comes directly from a physical gesture by the player, which makes a huge difference for the audience. There are no ongoing pre-programmed processes, no overdubs, and everything is free improvisation. The main question is: How can we explore and control complex electronic sound spaces in improvisation, retaining the millisecond interaction that is taken for granted in acoustic improvisation, but has somehow got lost in electronic music? duo pantoMorf have performed in Sweden, Denmark and USA so far, with a USA/Canada tour planned for October 2008. Our first album will be released in September 2008. For sound examples: