Forside

Program

Om presentasjonene

Kunsteriske innslag

Musikkteknologi i Bergen

Kontakt

 

Om musikkteknologidagene

Om BEK

Om BRAK

Om Griegakademiet

Om Griegakademiet

Griegakademiets hjemmeside

Griegakademiet, Institutt for musikk, har utdanningstilbud innen utøving, komposisjon, musikkterapi samt etnomusikologi og musikkvitenskap. Vi har også tilbud om praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk (PPU).

Det finnes studietilbud på bachelor- og masternivå, og vi har flere PhD-kandidater knyttet til instituttet. Utøvende, skapende, musikkvitenskaplige og musikkterapeutiske studier kan kombineres med andre fag og emner ved Universitetet i Bergen.