Forside

Program

Om presentasjonene

Kunsteriske innslag

Musikkteknologi i Bergen

Kontakt

 

Om musikkteknologidagene

Om BEK

Om BRAK

Om Griegakademiet

Om BRAK - Bergens Rockaktører

http://www.brak.no

BRAK (Bergens Rockaktører) er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i bergensregionen. BRAK driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet.

Vår visjon er at regionen skal være et attraktivt sted å etablere seg og virke i, som aktør i musikknæringen.

BRAK har siden opprettelsen i 1997 fungert som kontaktpunkt, kompetansehevende organ og en hjelpende hånd for aktørene innen det rytmiske musikkmiljøet i regionen.

BRAK jobber hovedsaklig prosjektrettet og fokuserer på kompetanseheving i musikkmiljøet i regionen. I det daglige arbeidet hjelper vi aktører i musikkmiljøet ved å gjøre dem bevisst på egne rettigheter, tilskuddsordninger og søknadsfrister, hjelper med oppsett av prosjektbeskrivelse og budsjett, organisering av egen virksomhet etc. Kompetansesenteret gjennomfører jevnlige samlinger og kurs, danner møteplasser der man kan snakke sammen og dra nytte av hverandres erfaringer. BRAK fungerer altså som en hjelpende hånd og ”kompetansebank” for det miljøet vi representerer.

Helhetstankegangen er noe av nøkkelen til BRAKs suksess ettersom vi fokuserer på hele verdikjeden i musikkmiljøet i regionen. Vi har en klar oppfatning av at dersom man skal bygge en bærekraftig musikknæring må man sikre bredde og styrke i alle leddene slik at det regionale miljøet som helhet kan utvikle seg. En av våre viktigste oppgaver er derfor å samle byens krefter slik at alle kan dra nytte av hverandre. Vi bor i en liten storby der alle er tjent med samarbeid.

BRAK samarbeider godt med lokale og regionale myndigheter. Interessepolitikk og lobbyvirksomhet er en stor del av BRAKs mer usynlige arbeid, men et arbeid som er utrolig viktig ettersom man begynner å se effekten av organisasjonens langsiktige strategiske arbeid. Bergen Kommune har fått et tydelig fokus på rytmisk musikk, Hordaland Fylkeskommune har nedfelt musikk som et satsningsområdei sin Fylkesplan, og nasjonale myndigheter er blitt bevisst viktigheten av å ha sterke regionale musikkmiljøer.

BRAKs målsetning er altså å skape bedre og mer stabile rammevilkår for alle som driver med musikk. Trenger du hjelp til å søke penger, mangler øvingslokale, trenger platekontrakt, lurer på skatte- og momsregler, hvorfor ingen bruker spandex lenger eller hvilke politikere du må smøre? Ta gjerne kontakt så skal vi prøve å hjelpe!

Vi gir deg informasjon og kontakter som kan hjelpe deg på vei (kles- og smøringstips på eget ansvar)