Forside

Program

Om presentasjonene

Kunsteriske innslag

Musikkteknologi i Bergen

Kontakt

 

Om musikkteknologidagene

Om BEK

Om BRAK

Om Griegakademiet

Musikkteknologi-relatert utdanning i Bergen?

En konklusjon etter Musikkteknologidagene 2007 er at tilbudet er svakere i Bergen enn de fleste andre større byer i Norge når det gjelder undervisningstilbud på høyere nivå innen musikkteknologirelaterte fag:

Bergen har et svært aktivt musikkmiljø, med en rik underskog av unge og lovende musikere som arbeider med musikkuttrykk i forlengelsen av pop, rock, elektronika, mm. Disse talentene mangler relevant utdanningstilbud på høyere nivå som kan gi dem rom for fordypning over tid, muligheter for systematisk opplæring og kunstnerisk veiledning, og mulighet for å få formelle kvalifikasjoner innen sine musikkfelt. Deres muligheter for å arbeide profesjonelt med musikk i et livslangt yrkesforløp er dermed vesentlig dårligere enn for utøvere og komponister innen andre genre. Det innebærer også at svært mange kreative talenter går tapt for kulturlivet når de kommer i en livsfase med annen fast jobb, familieforpliktelser o.l. Dette må også ha negativ effekt på utviklingspotensialet for næringsbasert musikkvirksomhet i Bergensregionen.

Høsten 2008 kommer BRAK og BEK sammen til å gjennomføre en brukerundersøkelse for å kartlegge eventuelle behov for teknologirettet musikkutdanning på høyskolenivå i Bergen. Funnene fra undersøkelsen vil danne utgangspunkt for en halvdagskonferanse senere i høst.