Forside

Program

Om presentasjonene

Kunsteriske innslag

Musikkteknologi i Bergen

Kontakt

 

Om musikkteknologidagene

Om BEK

Om BRAK

Om Griegakademiet

Om BEK

http://www.bek.no

BEK, Bergen senter for elektronisk kunst, har som formål å fremme elektronisk kunst. Virksomheten er i første rekke rettet mot skapende kunstnere, og omfatter kunstnerisk produksjon, forskning og utvikling, opplæring, formidling og tjenesteyting. Vi bistår kunstnere med kompetanse og praktisk hjelp i prosjektutvikling i forhold til bl.a. prosjektadministrasjon, utvikling og konkretisering av kunstneriske idéer, teknisk utvikling og tilrettelegging, og med kompetanse om kreativt samspill mellom kunst og teknologi. BEK arrangerer faglige møtesteder for kunstnere samt kurs med sikte på kompetansebygging og utforsking av koblinger mellom kunst og teknologi. BEK bistår en rekke prosjekter med utlån av utstyr, og vi driver egen server med avanserte nettjenester for kulturfeltet. BEKs server har mer enn 150 registrerte brukere, og vi hoster mer enn 50 webdomener for kunstnere, kunstprosjekter, organisasjoner, o.l. BEKs virksomhet er i stor grad tverrkunstnerisk, med tiltak rettet mot billedkunst, musikk og scenekunst.

BEK har et tett og godt samarbeid med en rekke aktører i vår egen region, nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med kunst- og forskningsmiljøer i Norge, Frankrike, USA og Canada utvikler vi programvare for ”real-time” styring av multimedia. På dette området er BEKs kompetanse internasjonalt anerkjent. I 2007 deltok BEK i det EU-støttede kulturprosjektet At Home in Europe sammen med søskenorganisasjoner i England, Latvia og Bulgaria. BEK inngår i PNEK, Produksjonsnettverk for elektronisk kunst. Driften er støttet over kapittel 320 post 74, samt gjennom tilskudd fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

I 2007 skrev BEK sammen med Kulturhuset USF en høringsuttalelse i forhold til Norsk kulturråds utredning ”Å bevare det flyktige. En utredning om et nasjonalt arkiv for videokunst.” Vi har fulgt opp uttalelsen med videre arbeid med sikte på å komme i vurdering som mulig mottager av oppgaven med å etablere et arkiv for flyktig kunst, og vi har mottatt tilskudd til forprosjektering fra Bergen kommune til dette arbeidet.