Forside

Program

Om presentasjonene

Kunsteriske innslag

Musikkteknologi i Bergen

Kontakt

 

Om musikkteknologidagene

Om BEK

Om BRAK

Om Griegakademiet

Velkommen!

Velkommen til årets musikkteknologidager, som finner sted i Bergen 10. og 11. september 2008.

Siden 2005 har musikkteknologidagene vært et faglig møtested for representanter for undervisningsinstitusjoner, produksjonsmiljøer, kunstnere, forskere, studenter og andre interesserte som på ulike måter arbeider med musikkteknologi. I løpet av denne perioden har vi sett økende aktivitet i Norge, og det har oppstått nye samarbeid mellom ulike aktører i feltet. Flere av prosjektene innen Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er musikkteknologirelaterte, og aktualiserer samarbeid på tvers av grensene mellom vitenskaplig og kunstnerisk forskning og utvikling.

Presentasjonene under musikkteknologidagene 2008 vil særlig være rettet mot temaer som:

Presentasjonene er relativt korte, ca. 15 min., slik at det blir rom for spørsmål og diskusjoner underveis.

I tillegg til Musikkteknologidagene 10.-11. september vil det i løpet av høsten bli arrangert et separat halvdagsseminar med lokale aktører som drøfter behov for å etablere musikkteknologirelatert undervisning på høyskolenivå i Bergen.

Musikkteknologidagene 2008 arrangeres i samarbeid mellom BEK - Bergen senter for elektronisk kunst, BRAK - Bergens Rockaktører og Griegakademiet, Institutt for musikk (UiB). De kunstneriske innslagene under konferansen skjer i samarbeid med Hordaland kunstsenter og Lydgalleriet.

Musikkteknologidagene 2008 er støttet av Bergen kommune.